Integritetspolicy

Material som finns tillgängligt på F1Store.se's webbplats är endast avsett som allmän information och presenteras i befintligt skick. F1Store.se garanterar inte att innehållet på webbplatsen är fullständigt eller riktigt. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. F1Store.se ansvarar inte i något fall för skada som kan uppkomma genom användande av webbplatsen.

Externa länkar kan öppnas utan F1Store.se's vetskap.F1Store.se påtar sig inte något ansvar för den information eller andra uppgifter som förekommer på de hemsidor, till vilka länkar öppnas.


Material som lagts ut av F1Store.se på Internet skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd. 


 

 


 

 


Denna webbplats samlar in data om besökarnas beteende med hjälp av etracker-teknik (
www.etracker.com). Dessa data samlas in anonymt för marknadsförings- och optimeringsändamål. Alla besökardata sparas med hjälp av ett anonymt användar-ID för att sammanställa en användningsprofil. Cookies kan användas för att samla in och spara dessa data, men data förblir anonyma. Dessa data kommer inte att användas till att identifiera besökare och sammanställs inte med några som helst personliga data. Insamling och lagring av data kan vägras när som helst med hänsyn till efterföljande tjänster.Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter